ARBEIDSRETT

Hammervoll Pind har lang erfaring med å bistå arbeidsgivere og arbeidstakere i de spørsmål som oppstår i arbeidslivet. Vi påtar oss blant annet oppdrag vedrørende:

  • Utforming og forhandling/reforhandling av ansettelseskontrakter
  • bonusordninger og andre incitamentsordninger, individuelle pensjonsavtaler
  • rekkevidden av arbeidsgivers styringsrett
  • internasjonale arbeidsforhold
  • innleie av norsk og utenlandsk personell, herunder spørsmål i tilknytning til vikarbyrådirektivet
  • omorganisering og virksomhetsoverdragelse
  • nedbemanning og masseoppsigelser
  • permittering

Fagansvarlige

Ingen fagansvarlig.