KONKURSBO

Tilbake

4-Solutions

Bobestyrer: Trond Geitung-Larsen
Skifterett:Stavanger
Link til:Konkursregister
Første skiftesamling:02.10.2017
Fristdag:22.06.2017
Anmeldelse av krav:29.09.2017
Org.nr.:911853795
Bonummer:17-101911KON-STAV
Konkursåpning:29.08.2017