Konkursbo

Advokat Frode Skogvold AS

Bobestyrer:

Alf-Erik Jentoft

Skifterett:

Bergen tingrett

Link til: Konkursregister
Første skiftesamling:

Fredag 9. mars 2018 kl 09.00

Fristdag:

02.09.2017

Anmeldelse av krav:

09.02.2018

Org.nr.:

989 038 745

Bonummer:

17-161130KON-BERG/4

Konkursåpning:

05.01.2018

Kreditorene Advokat Frode Skogvold AS

Sluttinnberetning Advokat Frode Skogvold AS

Midlertidig innberetning Advokat Frode Skogvold AS