Konkursbo

Aktiv Montering Service AS

Bobestyrer:

Alf-Erik Jentoft

Skifterett:

Bergen tingrett

Link til: Konkursregister
Første skiftesamling:

Torsdag 24. mai 2018 klokken 09:10

Fristdag:

26. mars 2018

Anmeldelse av krav:

1. mai 2018

Org.nr.:

882 912 892

Bonummer:

18-048583KON-BERG/3

Konkursåpning:

25. mars 2018

Rettsbok Aktiv Montering Service AS

Midlertidig innberetning Aktiv Montering Service