KONKURSBO

Tilbake

Arife Bag

Bobestyrer: Trond Geitung-Larsen
Skifterett:Stavanger tingrett
Link til:Konkursregister
Første skiftesamling:Fredag 21.09.2018 kl 0930
Fristdag:25.07.2018
Anmeldelse av krav:18.09.2018
Org.nr.:918 364 501
Bonummer:18-111934KON-STAV
Konkursåpning:14.08.2018