KONKURSBO

Tilbake

Blomsterpikene Stavanger AS

Bobestyrer: Camilla Hagen Egeland
Skifterett:Stavanger
Link til:Konkursregister
Første skiftesamling:torsdasg 19. noember 2020 kl 0930
Fristdag:27.08.2020
Anmeldelse av krav:23.10.2020
Org.nr.:921 359 810
Bonummer:20-120263KON-STAV
Konkursåpning:23.09.2020