KONKURSBO

Tilbake

Boutvikling AS

Bobestyrer: Alf-Erik Jentoft
Skifterett:Bergen tingrett
Link til:Konkursregister
Første skiftesamling:4. september 2020 kl 10.00
Fristdag:06.03.2020
Anmeldelse av krav:30.07.2020
Org.nr.:983 489 893
Bonummer:20-057573KON-BERG
Konkursåpning:25.06.2020