Konkursbo

Brio Leker Kilden AS

Bobestyrer:

Fredrik Bie

Skifterett:

Stavanger tingrett

Link til: Konkursregister
Første skiftesamling:

fredag 23.06.2017 kl 1030

Fristdag:

10.04.2017

Anmeldelse av krav:

08.06.2017

Org.nr.:

980 183 890

Bonummer:

17-060810KON-STAV

Konkursåpning:

08.05.2017

Rettsbok 1 skiftesamling

Innberetning 1 skiftesamling