Konkursbo

Cardgroup Norge AS

Bobestyrer:

Fredrik Bie

Skifterett:

Stavanger tingrett

Link til: Konkursregister
Første skiftesamling:

Tirsdag 23.08.2016 kl 09:00

Fristdag:

20.06.2016

Anmeldelse av krav:

20.07.2016

Org.nr.:

983692060

Bonummer:

16-101455KON-STAV

Konkursåpning:

20.06.2016

Innberetning 1. skiftesamling

Rettsbok 1. skiftesamling