Konkursbo

Coolersmart AS

Bobestyrer:

Fredrik Bie

Skifterett:

Stavanger

Link til: Konkursregister
Første skiftesamling:

03.09.2018 kl 0900

Fristdag:

04.07.2018

Anmeldelse av krav:

06.08.2018

Org.nr.:

917411727

Bonummer:

18-102092KON-STAV

Konkursåpning:

04.07.2018

Innberetning 1 skiftesamling

Rettsbok 1 skiftesamling