Konkursbo

Danuta Solowij

Bobestyrer:

Trond Geitung-Larsen

Skifterett:

Stavanger

Link til: Konkursregister
Første skiftesamling:

onsdag 14. august 2019 kl: 0900

Fristdag:

10.04.2019

Anmeldelse av krav:

21.06.2019

Org.nr.:
Bonummer:

19-058649

Konkursåpning:

20.05.2019

Innberetning 1 skiftesamling

Rettsbok 1 skiftesamling