KONKURSBO

Tilbake

Danuta Solowij

Bobestyrer: Trond Geitung-Larsen
Skifterett:Stavanger
Link til:Konkursregister
Første skiftesamling:onsdag 14. august 2019 kl: 0900
Fristdag:10.04.2019
Anmeldelse av krav:21.06.2019
Org.nr.:
Bonummer:19-058649
Konkursåpning:20.05.2019