KONKURSBO

Tilbake

Drift Skagen 8 AS

Bobestyrer: Trond Geitung-Larsen
Skifterett:Stavanger
Link til:Konkursregister
Første skiftesamling:torsdag 31.01.2019 kl 0900
Fristdag:13.12.2018
Anmeldelse av krav:14.01.2019
Org.nr.:915698395
Bonummer:18-187588KON-STAV
Konkursåpning:13.12.2018