Konkursbo

Eiendomsplan, Stavanger AS

Bobestyrer:

Paul Aakre

Skifterett:

Stavanger tingrett

Link til: Konkursregister
Første skiftesamling:

torsdag 29.06.2017 kl 1000

Fristdag:

21.04.2017

Anmeldelse av krav:

12.06.2017

Org.nr.:

999 630 758

Bonummer:

17-066547KON-STAV

Konkursåpning:

10.05.2017

Rettsbok 1 skiftesamling

Innberetning 1 skiftesamling