KONKURSBO

Tilbake

Eiendomsplan, Stavanger AS

Bobestyrer: Paul Aakre
Skifterett:Stavanger tingrett
Link til:Konkursregister
Første skiftesamling:torsdag 29.06.2017 kl 1000
Fristdag:21.04.2017
Anmeldelse av krav:12.06.2017
Org.nr.:999 630 758
Bonummer:17-066547KON-STAV
Konkursåpning:10.05.2017