KONKURSBO

Tilbake

Eiyad Holding AS

Bobestyrer: Alf-Erik Jentoft
Skifterett:Bergen tingrett
Link til:Konkursregister
Første skiftesamling:Torsdag 23. januar 2020 kl 09.00
Fristdag:23.10.2019
Anmeldelse av krav:25.12.2019
Org.nr.:912 077 861
Bonummer:19-158373KON-BERG/4
Konkursåpning:20.11.2019