KONKURSBO

Tilbake

Emrullah Selvi

Bobestyrer: Alf-Erik Jentoft
Skifterett:Bergen tingrett
Link til:Konkursregister
Første skiftesamling:Tirsdag 3. juli kl 09.40
Fristdag:03.05.2018
Anmeldelse av krav:12.06.2018
Org.nr.:996 906 647
Bonummer:18-070016KON-BERG/3
Konkursåpning:04.05.2018