KONKURSBO

Tilbake

Espen & Emma Holding AS, dets tvangsoppløsningsbo

Bobestyrer: Trond Geitung- Larsen
Skifterett:Stavanger
Link til:Konkursregister
Første skiftesamling:22.05.2018 kl 0900
Fristdag:09.03.2018
Anmeldelse av krav:16.05.2018
Org.nr.:914610915
Bonummer:18-058785KON-STAV
Konkursåpning:16.04.2018