KONKURSBO

Tilbake

FM Rør AS

Bobestyrer: Fredrik Bie
Skifterett:Stavanger
Link til:Konkursregister
Første skiftesamling:onsdag 12 juni 2019 jk 0900
Fristdag:07.05.2019
Anmeldelse av krav:07.06.2019
Org.nr.:922 714 290
Bonummer:19-070684KON-STAV
Konkursåpning:07.05.2019