KONKURSBO

Tilbake

Gade Eiendom AS

Bobestyrer: Alf-Erik Jentoft
Skifterett:Bergen tingrett
Link til:Konkursregister
Første skiftesamling:Onsdag 22. august 2018 kl 09.50
Fristdag:09.03.2018
Anmeldelse av krav:24.07.2018
Org.nr.:915 620 434
Bonummer:18-057930KON-BERG/3
Konkursåpning:19.06.2018