Konkursbo

Gade Eiendom AS

Bobestyrer:

Alf-Erik Jentoft

Skifterett:

Bergen tingrett

Link til: Konkursregister
Første skiftesamling:

Onsdag 22. august 2018 kl 09.50

Fristdag:

09.03.2018

Anmeldelse av krav:

24.07.2018

Org.nr.:

915 620 434

Bonummer:

18-057930KON-BERG/3

Konkursåpning:

19.06.2018

Korrigert sluttregnskap

Gade Eiendom AS – Sluttinnberetning

Midlertidig innberetning Gade Eiendom AS

Gade Eiendom – Utlodning kreditorene