Konkursbo

Gastronomisk Institutt AS

Bobestyrer:

Paul Aakre

Skifterett:

Stavanger tingrett

Link til: Konkursregister
Første skiftesamling:

tirsdag 18.10.2016 kl 0900

Fristdag:

26.08.2016

Anmeldelse av krav:

26.09.2016

Org.nr.:

992832967

Bonummer:

16-136272KON-STAV

Konkursåpning:

26.08.2016

Innberetning 1. skiftesamling

Rettsbok 1. skiftesamling