Konkursbo

Gausel Pizza AS

Bobestyrer:

Paul Aakre

Skifterett:

Stavanger tingrett

Link til: Konkursregister
Første skiftesamling:

Tirsdag 14.05.2019 kl 0930

Fristdag:

22.02.2019

Anmeldelse av krav:

15.04.2019

Org.nr.:

980 323 218

Bonummer:

19-031032KON-STAV

Konkursåpning:

15.03.2019

Innberetning 1 skiftesamling

Rettsbok 1 skiftesamling