Konkursbo

Gillstrøm AS

Bobestyrer:

Paul Aakre

Skifterett:

Stavanger

Link til: Konkursregister
Første skiftesamling:

23.06.2017

Fristdag:

09.05.2017

Anmeldelse av krav:

09.06.2017

Org.nr.:

996419223

Bonummer:

17-076905KON-STAV

Konkursåpning:

09.05.2017

Rettsbok 1 skiftesamling

Innberetning 1 skiftesamling