Konkursbo

Godt Maxi AS

Bobestyrer:

Fredrik Bie

Skifterett:

Stavanger

Link til: Konkursregister
Første skiftesamling:

onsdag 04. september 2019 kl 0830

Fristdag:

11.07.2019

Anmeldelse av krav:

22.08.2019

Org.nr.:

920244777

Bonummer:

19-106204KON-JARE

Konkursåpning:

11.07.2019