KONKURSBO

Tilbake

Gøy Bøtte Miroslava Pavlikova

Bobestyrer: Paul Aakre
Skifterett:Stavanger tingrett
Link til:Konkursregister
Første skiftesamling:tirsdag 09.01.2018 kl 0930
Fristdag:20.10.2017
Anmeldelse av krav:15.12.2017
Org.nr.:914 042 801
Bonummer:17-163793KON-STAV
Konkursåpning:15.11.2017