Konkursbo

Hana Bergen AS

Bobestyrer:

Alf-Erik Jentoft

Skifterett:

Bergen tingrett

Link til: Konkursregister
Første skiftesamling:

Torsdag 20. desember 2018, klokken 09:40

Fristdag:

18.09.2018

Anmeldelse av krav:

20.11.2018

Org.nr.:

918 058 494

Bonummer:

18-137691KON-BERG/3

Konkursåpning:

16.10.2018

Rettsbok fra skiftesamling – Hana Bergen

Sluttinnberetning – Hana Bergen

Kreditorene – Hana Bergen