KONKURSBO

Tilbake

Hjelle Drift Lys AS

Bobestyrer: Alf-Erik Jentoft
Skifterett:Bergen tingrett
Link til:Konkursregister
Første skiftesamling:Torsdag 23. januar 2020 kl 09.10
Fristdag:23.10.2019
Anmeldelse av krav:25.12.2019
Org.nr.:918 988 726
Bonummer:19-158384KON-BERG/4
Konkursåpning:20.11.2019