KONKURSBO

Tilbake

Hopefully Soon To Be A Modellers Heaven AS

Bobestyrer: Trond Geitun-Larsen
Skifterett:Stavanger tingrett
Link til:Konkursregister
Første skiftesamling:Tirsdag 13.10.2020 kl. 09:30
Fristdag:06.03.2020
Anmeldelse av krav:27.09.2020
Org.nr.:969 050 277
Bonummer:20-058448KON-STAV
Konkursåpning:27.08.2020