KONKURSBO

Tilbake

Hopefully soon to be a modellers heaven

Bobestyrer: Trond Geitung-Larsen
Skifterett:Stavanger
Link til:Konkursregister
Første skiftesamling:14.08.2018
Fristdag:29.01.2018
Anmeldelse av krav:23.06.2018
Org.nr.:969050277
Bonummer:18-051235KON-STAV
Konkursåpning:23.05.2018