KONKURSBO

Tilbake

Ibrahim Aydin / Aydin Nor Trading

Bobestyrer: Fredrik Bie
Skifterett:Stavanger tingrett
Link til:Konkursregister
Første skiftesamling:torsdag 02.02.2017 kl .1030
Fristdag:31.10.2016
Anmeldelse av krav:14.01.2017
Org.nr.:992 529 482
Bonummer:16-174345KON-STAV
Konkursåpning:14.12.2016