Konkursbo

Ibrahim Aydin / Aydin Nor Trading

Bobestyrer:

Fredrik Bie

Skifterett:

Stavanger tingrett

Link til: Konkursregister
Første skiftesamling:

torsdag 02.02.2017 kl .1030

Fristdag:

31.10.2016

Anmeldelse av krav:

14.01.2017

Org.nr.:

992 529 482

Bonummer:

16-174345KON-STAV

Konkursåpning:

14.12.2016

Rettsbok 1. skiftesamling

Innberetning 1 skiftesamling