Konkursbo

Jan Atle Skår AS

Bobestyrer:

Fredrik Bie

Skifterett:

Stavanger tingrett

Link til: Konkursregister
Første skiftesamling:

Mandag 04.05.2015

Fristdag:

10.02.2015

Anmeldelse av krav:

07.05.2015

Org.nr.:

975 958 485

Bonummer:

15-024220KON-STAV

Konkursåpning:

02.03.2015

Innberetning 1. skiftesamling

Rettsbok 1. skiftesamling

Statusrapport 21.05.2019