KONKURSBO

Tilbake

Jan Erik Tollefsen

Bobestyrer: Alf-Erik Jentoft
Skifterett:Bergen tingrett
Link til:Konkursregister
Første skiftesamling:Torsdag 7. november 2019 kl 11.30
Fristdag:01.08.2019
Anmeldelse av krav:18.10.2019
Org.nr.:911 707 616
Bonummer:19-114248KON-BERG/3
Konkursåpning:13.09.2019