KONKURSBO

Tilbake

Jan Petter Gaustadnes

Bobestyrer: Paul Aakre
Skifterett:Stavanger
Link til:Konkursregister
Første skiftesamling:03.07.2017
Fristdag:20.03.2017
Anmeldelse av krav:26.06.2017
Org.nr.:855 378 582
Bonummer:17-048330KON-STAV
Konkursåpning: