KONKURSBO

Tilbake

Jungelbarn AS

Bobestyrer: Alf-Erik Jentoft
Skifterett:Bergen tingrett
Link til:Konkursregister
Første skiftesamling:Torsdag 28. september 2017 kl 09.00
Fristdag:01.08.2017
Anmeldelse av krav:05.09.2017
Org.nr.:915 147 178
Bonummer:17-121011KON-BERG/4
Konkursåpning:01.08.2017