KONKURSBO

Tilbake

Kåby AS

Bobestyrer: Trond Geitung-Larsen
Skifterett:Stavanger
Link til:Konkursregister
Første skiftesamling:torsdag 09. mai 2020 kl 09:00
Fristdag:20.02.2020
Anmeldelse av krav:15.04.2020
Org.nr.:922 025 002
Bonummer:20-030590KON-STAV
Konkursåpning:11.03.20