KONKURSBO

Tilbake

Kranbil Vest ASAlf-Erik Jentoft

Bobestyrer: Alf-Erik Jentoft
Skifterett:Bergen tingrett
Link til:Konkursregister
Første skiftesamling:Fredag 4. januar 2019 kl 09.30
Fristdag:10.10.2018
Anmeldelse av krav:4.12.2018
Org.nr.:913 758 382
Bonummer:18-150529KON-BERG/3
Konkursåpning:30.10.2018