KONKURSBO

Tilbake

Kristiansen Michael Thomas

Bobestyrer: Trond Geitung-Larsen
Skifterett:Stavanger tingrett
Link til:Konkursregister
Første skiftesamling:torsdag 30.11.2017
Fristdag:25.09.2017
Anmeldelse av krav:16.11.2017
Org.nr.:916 935 579
Bonummer:17-148758KON-STAV
Konkursåpning:16.10.2017