KONKURSBO

Tilbake

Lacesso Invest AS

Bobestyrer: Trond Geitung-Larsen
Skifterett:Stavanger
Link til:Konkursregister
Første skiftesamling:30.05.2018 kl 1000
Fristdag:06.04.2018
Anmeldelse av krav:25.05.2018
Org.nr.:913 365 062
Bonummer:18-053490KON-STAV
Konkursåpning:24.04.2018