KONKURSBO

Tilbake

Lars Grøholt

Bobestyrer: Paul Aakre
Skifterett:Stavanger tingrett
Link til:Konkursregister
Første skiftesamling:Mandag 09.12.2019 kl. 09:30
Fristdag:07.10.2019
Anmeldelse av krav:03.12.2019
Org.nr.:986 518 738
Bonummer:19-150088KON-STAV
Konkursåpning:29.10.2019