KONKURSBO

Tilbake

Leif Birger Kleppa (Kleppa Marketing)

Bobestyrer: Fredrik Bie
Skifterett:Stavanger tingrett
Link til:Konkursregister
Første skiftesamling:Tirsdag 27.03.2018 kl 0900
Fristdag:26.01.2018
Anmeldelse av krav:19.03.2018
Org.nr.:897 926 652
Bonummer:18-015167KON-STAV
Konkursåpning:19.02.2018