Konkursbo

Leif Birger Kleppa (Kleppa Marketing)

Bobestyrer:

Fredrik Bie

Skifterett:

Stavanger tingrett

Link til: Konkursregister
Første skiftesamling:

Tirsdag 27.03.2018 kl 0900

Fristdag:

26.01.2018

Anmeldelse av krav:

19.03.2018

Org.nr.:

897 926 652

Bonummer:

18-015167KON-STAV

Konkursåpning:

19.02.2018

Rettsbok 1. skiftesamling

Innberetning/Sluttinnberetning 1. skiftesamling