KONKURSBO

Tilbake

Lille service og transport AS

Bobestyrer: Alf-Erik Jentoft
Skifterett:Bergen tingrett
Link til:Konkursregister
Første skiftesamling:30.07.2018 kl. 09.10
Fristdag:16.03.2018
Anmeldelse av krav:08.06.2018
Org.nr.:914 838 630
Bonummer:18-043564KON-BERG/4
Konkursåpning:04.05.2018