Konkursbo

Lille service og transport AS

Bobestyrer:

Alf-Erik Jentoft

Skifterett:

Bergen tingrett

Link til: Konkursregister
Første skiftesamling:

30.07.2018 kl. 09.10

Fristdag:

16.03.2018

Anmeldelse av krav:

08.06.2018

Org.nr.:

914 838 630

Bonummer:

18-043564KON-BERG/4

Konkursåpning:

04.05.2018

Lille Service og transport AS- Midlertidig Innberetning

Lille service og transport AS-Rettsbok