KONKURSBO

Tilbake

Lineup AS

Bobestyrer: Alf-Erik Jentoft
Skifterett:Bergen tingrett
Link til:Konkursregister
Første skiftesamling:Tirsdag 3. juli kl 10.10
Fristdag:10.04.2018
Anmeldelse av krav:13.06.2018
Org.nr.:919 496 355
Bonummer:18-054841KON-BERG/3
Konkursåpning:08.05.2018