KONKURSBO

Tilbake

Lövetand AS

Bobestyrer: Paul Aakre
Skifterett:Stavanger
Link til:Konkursregister
Første skiftesamling:fredag 29. november 2019 kl 0900
Fristdag:20.09.2019
Anmeldelse av krav:14.11.2019
Org.nr.:814 186 342
Bonummer:19-139239KON-STAV
Konkursåpning:14.10.2019