Konkursbo

Mæf AS

Bobestyrer:

Fredrik Bie

Skifterett:

Stavanger

Link til: Konkursregister
Første skiftesamling:

11.07.2017

Fristdag:

03.05.2017

Anmeldelse av krav:

29.06.2017

Org.nr.:

915 503 101

Bonummer:

17-073464KON-STAV

Konkursåpning:

29.05.2017

Rettsbok 1 skiftesamling

Innberetning 1 skiftesamling