KONKURSBO

Tilbake

Matricula AS

Bobestyrer: Paul Aakre
Skifterett:Stavanger
Link til:Konkursregister
Første skiftesamling:19 november 2019 kl : 0930
Fristdag:01.10.2019
Anmeldelse av krav:01.11.2019
Org.nr.:985 286 744
Bonummer:19-144384KON-STAV
Konkursåpning:01.10.2019