KONKURSBO

Tilbake

Mbox AS

Bobestyrer: Paul Aakre
Skifterett:Stavanger
Link til:Konkursregister
Første skiftesamling:torsdag 15. august 2019 kl_ 0930
Fristdag:23.05.2019
Anmeldelse av krav:17.07.2019
Org.nr.:918119353
Bonummer:19-079656KON-STAV
Konkursåpning:12.06.2019