Konkursbo

Mcks Transport AS

Bobestyrer:

Alf-Erik Jentoft

Skifterett:

Bergen tingrett

Link til: Konkursregister
Første skiftesamling:

Fredag 16. august 2019 kl 09.30

Fristdag:

10.04.2019

Anmeldelse av krav:

26.06.2019

Org.nr.:

920 659 667

Bonummer:

19-057622KON-BERG/4

Konkursåpning:

22.05.2019

MCKS Transport AS – Midlertidig innberetning

MCKS Transport AS – Rettsbok fra skiftesamling