KONKURSBO

Tilbake

Mehmet Dolgun

Bobestyrer: Trond Geitung-Larsen
Skifterett:Stavanger tingrett
Link til:Konkursregister
Første skiftesamling:Torsdag 09.03.2017 kl 1330
Fristdag:07.12.2016
Anmeldelse av krav:20.02.2017
Org.nr.:986358293
Bonummer:16-197319KON-STAV
Konkursåpning:21.12.2016