Konkursbo

Mikrokraft AS

Bobestyrer:

Fredik Bie

Skifterett:

Stavanger

Link til: Konkursregister
Første skiftesamling:

22.06.2017

Fristdag:

10.03.2017

Anmeldelse av krav:

15.06.2017

Org.nr.:

972415952

Bonummer:

17-069129KON-STAV

Konkursåpning:

15.05.2017

Rettsbok 1 skiftesamling

Innberetning-1-skiftesamling-