KONKURSBO

Tilbake

Murat Bag

Bobestyrer: Trond Geitung-Larsen
Skifterett:Stavanger
Link til:Konkursregister
Første skiftesamling:14.08.2018
Fristdag:16.04.2018
Anmeldelse av krav:22.06.2018
Org.nr.:820 874 072
Bonummer:18-070148KON-STAV
Konkursåpning:22.05.2018