KONKURSBO

Tilbake

Nordic Tractor Ltd

Bobestyrer: Alf-Erik Jentoft
Skifterett:Bergen tingrett
Link til:Konkursregister
Første skiftesamling:Torsdag 28. mai 2020 kl 09.30
Fristdag:11.02.2020
Anmeldelse av krav:29.04.2020
Org.nr.:997 442 679
Bonummer:20-025728KON-BERG/4
Konkursåpning:25.03.2020